⭐ Giao dịch Forex ở Việt nam (Forex Vietnam)
forex vn (forex vietnam) | thị trường forex ở việt nam | giao dịch forex ở việt nam

MogaFx Thưởng $100

MogaFx, sàn forex được quản lý bởi ASIC FSA SVG, hiện đang chào thưởng $100 bonus không ký quỹ tới tất cả khách hàng mới gia nhập. Khuyến mãi này có hạn từ 26/5 đến 26/8/2021!

Để đủ điều kiện nhận thưởng, khách hàng cần mở tài khoản giao dịch với công ty và cung cấp các thông tin cần thiết để xác minh tài khoản. Khách hàng có thể truy cập 2 loại tài khoản là tài khoản rút tiền và tài khoản luyện tập, cả hai tài khoản này đều có sẵn sau khi khách hàng hoàn tất quy trình xác minh.

Những khách hàng giao dịch đủ 15 lot tiêu chuẩn và đảm bảo số dư dương khi kết thúc thời gian khuyến mãi có thể rút $100.
MogaFx Thưởng $100
Cách để nhận $100 bonus không ký quỹ của MogaFX:

Bạn chỉ cần tham gia công ty bằng cách mở tài khoản luyện tập hoặc tài khoản rút tiền để tự động nhận tiền thưởng. Sau đó, bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay lập tức và rút tiền sau khi giao dịch từ 15 lot tiêu chuẩn trở lên.

Điều kiện cụ thể:

Tài khoản luyện tập áp dụng mức spread của tài khoản VIP

Tài khoản rút tiền đi kèm với spread của tài khoản standard.

Vốn trong tài khoản luyện tập không thể chuyển hoặc rút trước khi hoàn thành các điều kiện.

Bạn không được chuyển tiền nội bộ trong tài khoản rút tiền.