⭐ Giao dịch Forex ở Việt nam (Forex Vietnam)
forex vn (forex vietnam) | thị trường forex ở việt nam | giao dịch forex ở việt nam

10$ tiền thưởng chào mừng hoặc 30$ tiền thưởng nạp tiền của JustMarkets

Sàn JustMarkets được quy định bởi FSA, hiện đang có chương trình khuyến mãi 10$ tiền thưởng Chào Mừng hoặc 30$ tiền thưởng Nạp Tiền dành cho tất cả các khách hàng mới của mình khi họ chuyển từ sàn hiện tại của họ sang sàn JustMarkets.

Nếu bạn chưa đăng ký tài khoản thì đây là cơ hội để bạn xác minh tài khoản và nhận 10$ tiền thưởng (Chương trình khuyến mãi có hiệu lực đến ngày 31 tháng 03 năm 2021) hoặc 30$ tiền thưởng sau khi nạp 100$.

Đối với cả hai loại tiền thưởng, các nhà giao dịch sẽ có 20 ngày để giao dịch và rút tất cả lợi nhuận. Xin lưu ý rằng bạn phải cung cấp các tài liệu liên quan đến các hoạt động giao dịch với một công ty khác trong 3 tháng trước đó.
JustMarkets Thưởng 10$ / 30$
Đây là cلch bạn cَ thể nhận được 10$ tiền thưởng mà không cần nạp tiền hoặc 30$ tiền thưởng sau khi nạp tiền của JustMarkets:

Chỉ cần đăng k‎ tài khoản giao dịch mới với công ty để được nhận 10$ hoặc nạp tiền vào tài khoản giao dịch để được nhận 30$. Bạn sẽ nhận được tiền thưởng trong vٍng 3 ngày và cَ thể bắt đầu giao dịch ngay.

Cلc điều khoản và điều kiện về chương trىnh tiền thưởng của JustMarkets:

Mỗi khلch hàng sẽ được nhận tiền thưởng một lần.

Chỉ thưởng 10$ tiền thưởng cho những người mới tham gia lần đầu và chỉ với Tài khoản Mini.

30$ tiền thưởng được cung cấp cho cả hai loại tài khoản Mini và Standard.

Chỉ chấp nhận số tiền gửi một lần để được nhận 30$ tiền thưởng (không ít hơn 100$).

Không áp dụng chuyển khoản nội bộ.

Bạn có thể sử dụng 30$ tiền thưởng cho một khoản ký quỹ bổ sung và trong thời gian thua lỗ.