⭐ Giao dịch Forex ở Việt nam (Forex Vietnam)
forex vn (forex vietnam) | thị trường forex ở việt nam | giao dịch forex ở việt nam

HFMarkets (HotForex) Thưởng $30

Sàn Forex HFMarkets, được quản lý bởi FSA, FCA DFSA, hiện đang cung cấp $30 tiền thưởng miễn phí cho tất cả khách hàng mới tại Việt Nam khi đăng ký tài khoản. Khoản tiền thưởng này sẽ giúp khách hàng thực hiện các hoạt động giao dịch mà không cần phải dùng đến tiền túi của mình!

Để nhận tổng số tiền $30, khách hàng cần mở tài khoản giao dịch thực (MT4 Cent, MT4 Micro hoặc MT4 Premium) với sàn giao dịch và xác minh số điện thoại của mình. Nhà giao dịch có thể dùng tiền vốn miễn phí để giao dịch và lợi nhuận thu được có thể rút (không dưới $30). Ngoài ra, để rút lợi nhuận, nhà giao dịch cần giao dịch tối thiểu 0,5 lot tiêu chuẩn (50 đối với tài khoản cent) trong tối thiểu 5 lượt giao dịch 2 chiều đối với Forex, vàng và bạc.
HFMarkets Thưởng 30$
Cách để nhận $30 tiền thưởng miễn phí?

Để đủ điều kiện nhận khuyến mãi, khách hàng mới của HF Markets cần đăng ký tài khoản giao dịch thực MT4 Cent, MT4 Micro hoặc MT4 Premium và xác minh số điện thoại của mình. Sau khi đáp ứng các điều kiện cần thiết và yêu cầu tiền thưởng, nó sẽ được chuyển về tài khoản của khách hàng và chỉ có thể dùng cho mục đích giao dịch.


Điều kiện nhận $30 tiền thưởng của HFMarkets

Tiền thưởng được cung cấp một lần cho mỗi khách hàng.
Sau khi đăng ký, khách hàng có 30 ngày để nhận tiền thưởng.
Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho tài khoản cá nhân và công ty.
Tiền vốn miễn phí chỉ dành cho mục đích giao dịch và không thể rút.
Mọi nỗ lực rút khoản tiền vốn này sẽ khiến số tiền thưởng bị trừ theo tỷ lệ.