⭐ Giao dịch Forex ở Việt nam (Forex Vietnam)
Forex Việt Nam (Forex VN) - Giao dịch Forex ở Việt nam

Lịch kinh tế Forex

Lịch kinh tế là một trong những công cụ giao dịch tốt nhất mà một nhà giao dịch Forex có thể có. Bạn sẽ chỉ mất một hoặc hai phút để xem nó mỗi ngày, nhưng một vài phút đó sẽ rất hữu ích đối với các giao dịch của bạn và sẽ xác định được bạn có phải là một nhà giao dịch thành công hay không.

Các tin tức về các sự kiện theo lịch trình hoặc bất kỳ dữ liệu nào khác được công bố liên quan đến nền kinh tế và thị trường tài chính được hiển thị trên lịch kinh tế bao gồm GDP, bảng lương phi nông nghiệp các quyết định về tỷ lệ lãi suất.

Bạn sẽ thấy nhiều bản tin về dữ liệu kinh tế này được công bố hàng tuần và thậm chí là mỗi ngày. Những sự kiện này cùng với thời gian công bố dự kiến của họ được liệt kê trên Lịch Kinh Tế. Các sự kiện có thể có tác động đến thị trường được đánh dấu bằng các Chấm Màu Cam (
tác động trung bình) và các sự kiện có khả năng tác động mạnh mẽ đến thị trường được đánh dấu bằng các Chấm Đỏ (tác động lớn) để cho biết một bản tin/dữ liệu chính được công bố.

Bạn có thể xem Lịch Kinh Tế Forex ở bên dưới để sử dụng hàng ngày. Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm hiểu về các sự kiện kinh tế lớn trong thị trường Forex để giúp bạn đưa ra quyết định giao dịch chính xác hơn.

Các sự kiện kinh tế chính trong Forex

Để giao dịch Forex thông qua phân tích cơ bản, bạn phải kiểm tra xem tình trạng của các nền kinh tế trên thế giới như thế nào dựa trên dữ liệu kinh tế vĩ mô của họ (như GDP, báo cáo việc làm, dữ liệu tiêu dùng, lạm phát, v.v) và theo dõi chặt chẽ các quốc gia mà có đồng tiền bạn giao dịch nhiều nhất . Mỗi ngày làm việc, bạn có thể xem lịch kinh tế Forex ở trên để biết tin tức kinh tế mới nhất tác động đến tiền tệ của thế giới.

Bây giờ, hãy lướt qua một số sự kiện kinh tế quan trọng nhất mà thúc đẩy sự biến động giá trong thị trường Forex.

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP)

Báo cáo GDP là một trong những chỉ số kinh tế quan trọng nhất trong tất cả các chỉ số kinh tế. Nó là thước đo lớn nhất của tình trạng chung của nền kinh tế. Chỉ số GDP được công bố vào lúc 8 giờ 30 phút sáng, theo giờ chuẩn miền đông, vào ngày cuối cùng của mỗi quý và nó phản ánh hoạt động của quý trước đó. GDP là tổng giá trị tiền tệ của tất cả hàng hóa và dịch vụ được sản xuất bởi toàn bộ nền kinh tế trong quý; tuy nhiên nó không bao gồm các hoạt động quốc tế. Tốc độ tăng trưởng GDP là chỉ số quan trọng cần xem xét.

Cán cân thương mại

Cán cân thương mại là thước đo sự chênh lệch giữa xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ hữu hình. Mức cân bằng thương mại của một quốc gia và những thay đổi trong xuất khẩu so với nhập khẩu được theo dõi rộng rãi và là một chỉ số quan trọng của sức mạnh kinh tế nói chung của một quốc gia. Có nhiều hàng xuất khẩu hơn nhập khẩu thì tốt hơn, vì xuất khẩu giúp phát triển nền kinh tế của một quốc gia và phản ánh sức khỏe tổng thể của ngành sản xuất.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI)

Báo cáo CPI là thước đo lạm phát được sử dụng rộng rãi nhất. Báo cáo này được công bố vào lúc 8 giờ 30 phút sáng, theo giờ chuẩn miền đông, vào khoảng ngày 15 mỗi tháng và nó phản ánh dữ liệu của tháng trước. CPI đo lường sự thay đổi trong chi phí của một nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng từ tháng này sang tháng khác.

Chỉ số giá sản xuất (PPI)

Cùng với CPI, chỉ số PPI là một trong hai thước đo lạm phát quan trọng nhất. Báo cáo này được công bố vào lúc 8 giờ 30 phút sáng, theo giờ chuẩn miền đông, vào tuần thứ hai của mỗi tháng và nó phản ánh dữ liệu của tháng trước. Chỉ số giá của nhà sản xuất đo lường giá hàng hóa ở cấp độ bán sỉ. Vì vậy, trái ngược với CPI, PPI đo lường mức độ biến động giá bán hàng hóa của nhà sản xuất và nhà nhập khẩu trong khi CPI đo lường chi phí mà người tiêu dùng phải trả cho hàng hóa.

Chỉ số việc làm

Thông báo về việc làm quan trọng nhất diễn ra vào Thứ Sáu đầu tiên của mỗi tháng, vào lúc 8 giờ 30 phút sáng, theo giờ chuẩn miền đông. Thông báo này bao gồm tỷ lệ thất nghiệp. Đó là tỷ lệ phần trăm lực lượng lao động thất nghiệp, số lượng việc làm mới được tạo ra, số giờ làm việc trung bình mỗi tuần và thu nhập trung bình mỗi giờ. Báo cáo này thường dẫn đến sự biến động rất lớn của thị trường. Bạn sẽ thường nghe các nhà giao dịch và các nhà phân tích nói về “NFP”, có nghĩa là báo cáo Việc làm Phi nông nghiệp, và có lẽ đây là báo cáo hàng tháng có sức ảnh hưởng lớn nhất để làm cho thị trường biến động.

Đơn đặt hàng hóa lâu bền

Báo cáo đơn đặt hàng hóa lâu bền đưa ra một phép đo về số tiền mọi người đang chi tiêu cho việc mua hàng dài hạn, được xác định là các sản phẩm dự kiến sẽ kéo dài hơn ba năm. Báo cáo được công bố vào lúc 8 giờ 30 phút sáng, theo giờ chuẩn miền đông, vào ngày 26 mỗi tháng và được cho là cung cấp một số cái nhìn sâu sắc về tương lai của ngành công nghiệp sản xuất.

Chỉ số doanh số bán lẻ

Chỉ số doanh số bán lẻ đo lường hàng hóa được bán trong ngành công nghiệp bán lẻ, từ các chuỗi cung ứng lớn đến các cửa hàng địa phương nhỏ hơn, lấy mẫu của một bộ cửa hàng bán lẻ trên toàn quốc. Chỉ số doanh số bán lẻ được công bố vào lúc 8 giờ 30 phút sáng, theo giờ chuẩn miền đông, vào khoảng ngày 12 của tháng. Nó phản ánh dữ liệu từ tháng trước. Báo cáo này thường được sửa đổi khá nhiều sau khi những con số cuối cùng được công bố.

Dữ liệu nhà ở

Dữ liệu nhà ở bao gồm số lượng nhà mới mà một quốc gia bắt đầu xây dựng vào tháng đó, cũng như doanh số bán nhà hiện tại. Hoạt động xây dựng khu dân cư là nguyên nhân chính của quá trình kích thích kinh tế đối với một quốc gia và do đó, nó được theo dõi rộng rãi bởi những người tham gia Forex. Bán nhà hiện tại là một thước đo tốt về sức mạnh kinh tế của một quốc gia, cũng như doanh số bán nhà hiện tại thấp và số lượng nhà mới thấp thường là dấu hiệu của một nền kinh tế trì trệ hoặc yếu kém.

Lãi suất

Lãi suất là động lực chính trong thị trường Forex. Tất cả các chỉ số kinh tế nêu trên đều được Ủy ban Thị trường Mở Liên bang theo dõi chặt chẽ nhằm đánh giá sức khỏe tổng thể của nền kinh tế. Fed có thể sử dụng các công cụ theo ý mình để hạ thấp, tăng hoặc giữ nguyên lãi suất, tùy thuộc vào sức khỏe của nền kinh tế. Vì vậy, trong khi lãi suất là động lực chính của giá Forex thì tất cả các chỉ số kinh tế trên cũng rất quan trọng.